Početna

Iako smo mlada firma naš kolektiv čine iskusni profesionalci. Pružamo usluge iz domena IT-a, elektronike i grafike.

U skladu sa sve većim potrebama za uslugama u IT svetu prilagođavamo se potražnji u ovoj oblasti. Trenutno obavljamo usluge popravke i održavanja hardvera, instalacije softvera, operativnih sistema, održavanja računarske mreže… Ono što posebno ističemo je usluga projektovanja i izrade kompletnih softverskih rešenja u skladu sa potrebama naručioca.

Krećući se u korak sa napretkom tehnike i tehnologije razvijamo sopstveni sistem kućne automatizacije i sistema daljinskog upravljanja.

Naš tim grafičkih dizajnera može Vam obezbediti pripremu za štampu (lekturu, korekturu, dizajn i prelom) letaka, brošura i knjiga.